Sabmed logo
Terapie uzależnień Alergie Terapie medyczne Testy na pasożyty Borelioza

Mam boreliozę czy nerwicę?

Przyczyną  nerwicy są konflikty psychologiczne, które przewyższają możliwości przystosowawcze danej osoby. Nie dochodzi do zaburzeń osobowości, ale narastają natomiast trudności w kontaktach społecznych. Przy rozpoznawaniu zaburzeń nerwicowych bierze się pod uwagę między innymi cechy psychiczne pacjenta warunkujące radzenie sobie ze stresem oraz konflikty wewnętrzne i zewnętrzne. Najczęściej występujące zaburzenia nerwicowe, to zaburzenia lękowe oraz zaburzenia występujące pod postacią somatyczną. W diagnostyce różnicowej konieczne jest wykluczenie również innych zaburzeń psychicznych, np. depresyjnych.

Neuroborelioza inaczej Borelioza układu nerwowego jest infekcją ośrodkowego układu nerwowego.Stanowi 15%- 40% wszystkich przypadków boreliozy.  Jej przebieg może być powolny lub nagły, łagodny lub ostry.

Niektóre objawy Neuroboreliozy:

 • limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, które często rozszerza się na mózg (objawy oponowe to sztywność karku i często bóle głowy),
 • zapalenia mózgu (wraz z zajętym infekcją rdzeniem kręgowym),
 • neuropatia nerwów czaszkowych (czasowe uszkodzenie nerwów twarzy lub głowy),
 • zapalenie korzeni nerwowych,
 • utrata słuchu,
 • zawroty głowy,
 • zaburzenia widzenia,
 • zapalenia mięśni,
 • zmiany osobowości,
 • depresja,
 • wahania nastroju,
 • skrajna drażliwość,
 • zaburzenie snu, bezsenność, senność w ciągu dnia i rozbudzenie w nocy są powszechne,
 • zaburzenia poznawcze,
 • zaburzenia pamięci, braki pamięci,
 • zaburzenia koncentracji,
 • objawy psychiatryczne,
 • zmęczenie, wyczerpanie,
 • dezorganizacja i ciągłe rozkojarzenie są powszechne,
 • psychoza,
 • otępienie,
 • drętwienie kończyn,
 • paraliż twarzy.

Wydaje się, że ze względu na kiepskie możliwości diagnostyczne, rozpoznawanie nerwicy jest w Polsce nadmierne, a leczenie nie przynosi skutku. Można się więc tu dopatrzyć podobieństwa do chorych z boreliozą. Postać somatyczna nerwicy, w objawach bardzo przypomina zaawansowaną chorobę z Lyme. Rozpoznanie nerwicy wcale nie musi wykluczać zakażenia krętkiem Borrelii.

 

Podsumowując: objawy występujące w nerwicy są bardzo podobne do tych w zaawansowanej boreliozie. W związku z tym, bezpośrednią przyczyną zdiagnozowanej nerwicy może być właśnie borelioza.