Sabmed logo
Terapie uzależnień Alergie Terapie medyczne Testy na pasożyty Borelioza

BRT - Biorezonans

Każdy żywy organizm, każdy narząd, komórka czy tkanka w celu komunikacji na poziomie tkankowym emituje elektromagnetyczne sygnały zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz.

Zdrowe komórki emitują inne sygnały elektromagnetyczne niż komórki w których przebiega proces chorobotwórczy. Sygnały są odbierane za pomocą elektrod i przekazywane poprzez przewody do aparatu BICOM BRT. Takim sposobem otrzymujemy gotowy wzór sygnału dla konkretnego narządu, układu albo całego organizmu.

 

Kiedy w organizmie pojawiają się zmiany patologiczne, obciążenia pasożytnicze, grzybicze bądź alergiczne to sygnały elektromagnetyczne organizmu ulegają zakłóceniu. Celem terapii Biorezonansowej jest zredukowanie informacji patologicznych, a nawet ich usunięcie oraz wzmocnienie drgań fizjologicznych, tak aby przywrócić prawidłowe funkcje danego układu, narządu bądź całego organizmu.

 

Aby to osiągnąć w umieszczonym w aparacie filtrze informacje patologiczne są separowane, a później inwertowane (tworzy się ich zwierciadlane odbicie). Zinwertowane informacje przekazywane są poprzez elektrody z powrotem do organizmu pacjenta i nakładają się na drgania oryginalne (rys. 1). Prowadzi to do zredukowania a nawet całkowitego wyeliminowania patologicznych częstotliwości drgań, a w konsekwencji do normalizacji organizmu oraz wyzdrowienia.

 

 

Proponowana przez Nas terapia jest bezbolesna i bezinwazyjna. Metoda pozwala na eliminacje wielu różnych schorzeń, w tym również takich gdzie konwencjonalne metody są ciągle bezradne lub mało skuteczne.   Niewątpliwą zaletą terapii Biorezonansowej jest możliwość równoczesnego odzyskania zdrowia i rezygnacji z leków które często tylko maskują - tłumią  skutki choroby.

Kolejną rzeczą którą należy podkreślić jest możliwość terapii - wyciszania niektórych schorzeń które dotąd były traktowane jako nawracające. Należą do nich m.in. łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, astma, alergia, grzybice.

 

Biorezonans daje możliwość precyzyjnego sprawdzenia  alergii bądź pasożytów (posługujemy się metodą EAV- elektroakupunkturą Voll’a), gdzie  bardzo często tradycyjne testy immunologiczne dają fałszywe wyniki, a pasożyty bytujące w narządach i tkankach nie są wykrywalne w kale jak np. glisty, tasiemce, lamblie.

 

Oprócz diagnozy Biorezonans daje możliwość skutecznego odczulania alergii oraz wyeliminowania z organizmu lekoopornych bakterii, pasożytów oraz grzybów bez konieczności zażywania leków.

 

Należy pamiętać, że Biorezonans nie jest metodą na wszystko i podobnie jak w konwencjonalnych metodach leczenia są dziedziny gdzie jest on bardzo skuteczny i przewyższający nieraz laboratoryjną diagnostyke i niekonwencjonalną medycynę, ale są również obszary gdzie lepiej pozostać przy konwencjonalnych metodach leczenia np. choroby nowotworowe.


Gabinet biorezonansu nie jest przychodnią lekarską ani medycznym laboratorium diagnostycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004, Nr 144, poz.1529) oraz nie prowadzi działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654), w tym w szczególności nie udziela świadczeń zdrowotnych.

 

 

Przeciwwskazaniem terapii jest ROZRUSZNIK SERCA, CIĄŻA ORAZ IMPLANT ELEKTRONICZNY.